CBA
CBA  2024-01-20 20:00:00
新疆伊力特
完场
121-92
四川金强
比赛简介:北京时间20:00:00,CBA《新疆伊力特vs四川金强》直播准时在线播放,喜欢看CBA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。
相关直播VIDEO
CBA 完场 新疆伊力特 95-104 辽宁本钢 05-22 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 91-98 辽宁本钢 05-20 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 97-86 新疆伊力特 05-17 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 121-112 新疆伊力特 05-15 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 95-108 新疆伊力特 05-09 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 93-105 新疆伊力特 05-07 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 85-95 浙江稠州金租 05-04 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 125-90 浙江稠州金租 05-02 19:35 CBA 完场 广州龙狮 71-93 新疆伊力特 04-26 19:35 CBA 完场 广州龙狮 105-83 新疆伊力特 04-24 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 113-86 广州龙狮 04-21 20:00 CBA 完场 新疆伊力特 108-91 广州龙狮 04-19 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 121-74 江苏肯帝亚 04-06 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 121-103 天津先行者 04-02 20:00 CBA 完场 新疆伊力特 147-107 九台农商银行 03-31 20:00 CBA 完场 上海久事 115-93 新疆伊力特 03-28 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 96-85 新疆伊力特 03-26 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 94-91 北京北汽 03-24 20:00 CBA 完场 新疆伊力特 119-106 上海久事 03-22 20:00 CBA 完场 南京头排苏酒 77-109 新疆伊力特 03-18 19:35 CBA 完场 广州龙狮 108-96 新疆伊力特 03-16 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 97-102 新疆伊力特 03-14 20:00 CBA 完场 浙江东阳光药 109-84 新疆伊力特 03-12 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 102-95 北京控股 03-10 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 130-121 山东高速 03-07 20:00 CBA 完场 新疆伊力特 117-98 青岛国信水产 02-05 20:00 CBA 完场 山西汾酒 111-108 新疆伊力特 02-02 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 87-103 新疆伊力特 01-31 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 84-110 新疆伊力特 01-29 19:35 CBA 完场 山东高速 98-102 新疆伊力特 01-27 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 134-102 浙江稠州金租 01-24 20:00 CBA 完场 新疆伊力特 134-94 宁波町渥 01-22 20:00 CBA 完场 新疆伊力特 121-92 四川金强 01-20 20:00 CBA 完场 新疆伊力特 98-101 深圳马可波罗 01-17 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 107-87 新疆伊力特 01-15 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 87-97 新疆伊力特 01-12 19:35 CBA 完场 宁波町渥 87-100 新疆伊力特 01-10 19:35 CBA 完场 广东华南虎 110-114 新疆伊力特 01-07 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 118-92 宁波町渥 01-05 20:00 CBA 完场 新疆伊力特 113-94 南京头排苏酒 01-03 20:00 CBA 完场 福建浔兴股份 104-93 新疆伊力特 12-31 19:35 CBA 完场 天津先行者 96-118 新疆伊力特 12-29 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 96-86 浙江东阳光药 12-27 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 99-89 山东高速 12-24 20:00 CBA 完场 新疆伊力特 110-98 广州龙狮 12-22 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 109-104 上海久事 12-20 20:00 CBA 完场 北京北汽 88-103 新疆伊力特 12-17 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 110-88 广东华南虎 12-15 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 93-89 江苏肯帝亚 12-13 20:00 CBA 完场 新疆伊力特 125-109 福建浔兴股份 12-11 20:00 CBA 完场 青岛国信水产 87-70 四川金强 04-06 19:35 CBA 完场 四川金强 77-92 江苏肯帝亚 04-01 19:35 CBA 完场 四川金强 85-119 浙江稠州金租 03-30 19:35 CBA 完场 四川金强 82-101 辽宁本钢 03-28 19:35 CBA 完场 山西汾酒 117-77 四川金强 03-25 19:35 CBA 完场 九台农商银行 105-86 四川金强 03-23 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 113-66 四川金强 03-21 19:35 CBA 完场 四川金强 76-93 九台农商银行 03-19 19:35 CBA 完场 四川金强 92-104 广东华南虎 03-17 19:35 CBA 完场 北京北汽 96-82 四川金强 03-15 19:35 CBA 完场 北京控股 103-85 四川金强 03-13 19:35 CBA 完场 天津先行者 113-93 四川金强 03-10 19:35 CBA 完场 北京北汽 118-75 四川金强 03-07 19:35 CBA 完场 四川金强 84-94 天津先行者 02-05 19:35 CBA 完场 广州龙狮 125-98 四川金强 02-03 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 115-109 四川金强 01-31 19:35 CBA 完场 四川金强 117-123 山西汾酒 01-29 19:35 CBA 完场 四川金强 100-114 南京头排苏酒 01-26 19:35 CBA 完场 四川金强 98-112 天津先行者 01-24 19:35 CBA 完场 上海久事 110-78 四川金强 01-22 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 121-92 四川金强 01-20 20:00 CBA 完场 四川金强 102-119 北京控股 01-18 19:35 CBA 完场 四川金强 105-95 山东高速 01-15 19:35 CBA 完场 四川金强 107-105 浙江东阳光药 01-12 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 99-95 四川金强 01-10 19:35 CBA 完场 四川金强 108-86 宁波町渥 01-07 19:35 CBA 完场 四川金强 82-108 广州龙狮 01-05 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 122-81 四川金强 01-03 19:35 CBA 完场 宁波町渥 106-101 四川金强 12-31 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 120-108 四川金强 12-29 19:35 CBA 完场 四川金强 99-109 北京北汽 12-26 19:35 CBA 完场 四川金强 88-116 辽宁本钢 12-24 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 104-98 四川金强 12-22 19:35 CBA 完场 九台农商银行 117-101 四川金强 12-20 19:35 CBA 完场 四川金强 104-115 广东华南虎 12-17 19:35 CBA 完场 北京控股 97-71 四川金强 12-15 19:35 CBA 完场 天津先行者 121-103 四川金强 12-13 19:35 CBA 完场 四川金强 110-119 上海久事 12-10 19:35 CBA 完场 四川金强 101-132 浙江东阳光药 12-08 19:35 CBA 完场 四川金强 85-117 新疆伊力特 12-06 19:35 CBA 完场 山西汾酒 115-107 四川金强 12-04 19:35 CBA 完场 广东华南虎 121-94 四川金强 12-02 19:35 CBA 完场 四川金强 121-115 九台农商银行 11-15 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 105-104 四川金强 11-13 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 97-89 四川金强 11-10 19:35 CBA 完场 四川金强 129-140 福建浔兴股份 11-08 19:35 CBA 完场 四川金强 106-109 南京头排苏酒 11-05 19:35 CBA 完场 四川金强 97-115 青岛国信水产 11-03 19:35 CBA 完场 山东高速 114-101 四川金强 10-29 19:35 CBA 完场 四川金强 107-138 北京北汽 10-27 19:35