CBA
CBA  2023-12-18 19:35:00
山东高速
完场
100-101
浙江稠州金租
信 号 源 : 新直播 
比赛简介:北京时间19:35:00,CBA《山东高速vs浙江稠州金租》直播准时在线播放,喜欢看CBA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。
相关直播VIDEO
CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 山东高速 03-07 20:00 CBA 未开赛 山东高速 0-0 上海久事 03-09 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 山东高速 03-11 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 山东高速 03-15 20:30 CBA 未开赛 山东高速 0-0 浙江东阳光药 03-17 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 山东高速 03-20 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 山东高速 03-22 20:30 CBA 未开赛 山东高速 0-0 福建浔兴股份 03-24 20:30 CBA 未开赛 山东高速 0-0 北京控股 03-26 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 山东高速 03-28 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 山东高速 03-30 20:30 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 山东高速 04-02 19:30 CBA 未开赛 山东高速 0-0 宁波町渥 04-06 19:30 CBA 完场 九台农商银行 112-104 山东高速 02-05 19:35 CBA 完场 山东高速 115-111 青岛国信水产 02-03 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 103-86 山东高速 01-31 19:35 CBA 完场 山东高速 104-100 江苏肯帝亚 01-29 19:35 CBA 完场 山东高速 98-102 新疆伊力特 01-27 19:35 CBA 完场 山西汾酒 92-88 山东高速 01-24 19:35 CBA 完场 山东高速 112-105 广州龙狮 01-22 19:35 CBA 完场 山东高速 106-118 深圳马可波罗 01-19 19:35 CBA 完场 山东高速 110-107 天津先行者 01-17 19:35 CBA 完场 四川金强 105-95 山东高速 01-15 19:35 CBA 完场 山东高速 117-111 北京北汽 01-12 19:35 CBA 完场 上海久事 110-100 山东高速 01-10 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 86-89 山东高速 01-08 19:35 CBA 完场 上海久事 106-96 山东高速 01-06 19:35 CBA 完场 山东高速 109-103 宁波町渥 01-02 19:35 CBA 完场 山东高速 103-83 广州龙狮 12-31 19:35 CBA 完场 山东高速 100-106 上海久事 12-29 19:35 CBA 完场 北京控股 108-104 山东高速 12-27 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 99-89 山东高速 12-24 20:00 CBA 完场 北京北汽 107-110 山东高速 12-22 19:35 CBA 完场 山东高速 94-104 青岛国信水产 12-20 19:35 CBA 完场 山东高速 100-101 浙江稠州金租 12-18 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 110-96 山东高速 12-16 19:35 CBA 完场 宁波町渥 95-113 山东高速 12-13 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 115-100 山东高速 12-11 19:35 CBA 完场 山东高速 130-117 福建浔兴股份 12-09 19:35 CBA 完场 山东高速 116-95 江苏肯帝亚 12-07 19:35 CBA 完场 山东高速 108-111 辽宁本钢 12-03 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 108-96 山东高速 12-01 19:35 CBA 完场 山东高速 86-81 南京头排苏酒 11-16 19:35 CBA 完场 山东高速 102-103 深圳马可波罗 11-12 19:35 CBA 完场 天津先行者 106-89 山东高速 11-10 19:35 CBA 完场 山东高速 112-88 广东华南虎 11-08 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 97-78 山东高速 11-04 19:35 CBA 完场 山东高速 117-114 山西汾酒 11-02 19:35 CBA 完场 山东高速 114-101 四川金强 10-29 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 102-100 山东高速 10-27 19:35 CBA 完场 山东高速 93-95 九台农商银行 10-25 19:35 CBA 完场 广州龙狮 114-81 山东高速 10-23 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 65-74 山东高速 10-15 19:30 CBA 完场 山东高速 76-88 南京头排苏酒 10-14 15:00 CBA 完场 四川金强 90-84 山东高速 10-13 15:00 CBA夏季联赛 完场 山东高速 101-93 青岛国信水产 08-03 18:30 CBA夏季联赛 完场 山东高速 97-109 天津先行者 08-02 18:30 CBA夏季联赛 完场 青岛国信水产 95-100 山东高速 08-01 18:30 CBA夏季联赛 完场 山东高速 85-93 天津先行者 07-31 18:30 CBA夏季联赛 完场 新疆伊力特 94-97 山东高速 07-30 21:00 CBA夏季联赛 完场 山东高速 99-93 青岛国信水产 07-16 20:00 CBA夏季联赛 完场 广州龙狮 63-68 山东高速 07-15 20:00 CBA夏季联赛 完场 广东华南虎 92-93 山东高速 07-14 20:00 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 浙江稠州金租 03-07 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 浙江稠州金租 03-09 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 山东高速 03-11 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 山西汾酒 03-14 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 九台农商银行 03-16 20:30 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 浙江稠州金租 03-18 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 深圳马可波罗 03-21 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 辽宁本钢 03-24 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 浙江稠州金租 03-26 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 浙江稠州金租 03-28 20:30 CBA 未开赛 四川金强 0-0 浙江稠州金租 03-30 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 浙江东阳光药 04-02 19:30 CBA 未开赛 上海久事 0-0 浙江稠州金租 04-06 19:30 CBA 完场 广东华南虎 122-126 浙江稠州金租 02-05 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 120-106 宁波町渥 02-03 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 114-102 青岛国信水产 02-01 19:35 CBA 完场 北京北汽 100-112 浙江稠州金租 01-29 19:35 CBA 完场 天津先行者 99-105 浙江稠州金租 01-26 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 134-102 浙江稠州金租 01-24 20:00 CBA 完场 浙江稠州金租 109-85 江苏肯帝亚 01-22 19:35 CBA 完场 上海久事 109-108 浙江稠州金租 01-20 19:35 CBA 完场 广州龙狮 123-113 浙江稠州金租 01-18 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 107-87 新疆伊力特 01-15 19:35 CBA 完场 北京控股 93-99 浙江稠州金租 01-13 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 109-100 浙江稠州金租 01-11 20:00 CBA 完场 浙江稠州金租 99-96 广州龙狮 01-08 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 114-100 浙江稠州金租 01-06 19:35 CBA 完场 九台农商银行 106-104 浙江稠州金租 01-01 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 116-79 北京北汽 12-29 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 111-107 浙江稠州金租 12-27 20:00 CBA 完场 山西汾酒 112-129 浙江稠州金租 12-24 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 104-98 四川金强 12-22 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 99-82 北京控股 12-20 19:35 CBA 完场 山东高速 100-101 浙江稠州金租 12-18 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 102-85 江苏肯帝亚 12-16 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 102-88 青岛国信水产 12-14 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 106-103 深圳马可波罗 12-11 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 88-108 浙江稠州金租 12-09 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 106-95 上海久事 12-05 19:35 CBA 完场 宁波町渥 81-94 浙江稠州金租 12-03 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 108-96 山东高速 12-01 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 96-90 浙江稠州金租 11-14 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 130-97 天津先行者 11-12 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 128-104 福建浔兴股份 11-10 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 105-100 广州龙狮 11-08 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 110-119 浙江稠州金租 11-04 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 114-86 南京头排苏酒 11-02 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 116-78 宁波町渥 10-31 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 116-107 浙江稠州金租 10-28 20:00 CBA 完场 浙江稠州金租 96-106 广东华南虎 10-24 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 117-102 上海久事 10-22 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 86-78 上海久事 10-15 19:30 CBA 完场 青岛国信水产 96-83 浙江稠州金租 10-14 19:30 CBA 完场 浙江稠州金租 76-73 福建浔兴股份 10-13 19:30 俱乐部友谊赛 完场 埃及开罗国民 74-81 浙江稠州金租 09-24 15:00 俱乐部友谊赛 完场 浙江稠州金租 50-111 特莱克姆波恩 09-23 19:00 俱乐部友谊赛 完场 浙江稠州金租 95-78 麦纳麦 09-22 19:00 中欧篮冠杯 完场 浙江稠州金租 86-74 KK马塔拉齐 09-17 19:30 中欧篮冠杯 完场 上海久事 76-80 浙江稠州金租 09-16 19:30 中欧篮冠杯 完场 浙江稠州金租 80-85 卡捷提娜 09-15 19:30 CBA夏季联赛 完场 浙江稠州金租 91-85 浙江东阳光药 08-04 19:30 CBA夏季联赛 完场 浙江稠州金租 88-72 宁波町渥 08-03 19:30 CBA夏季联赛 完场 江苏肯帝亚 89-72 浙江稠州金租 08-02 19:30